Personvernerklæring for Norwegian Traveller

Hvem vi er

Norwegian Traveller eies og driftes av Lars Idar Waage, organisasjonsnummer 983 389 228. Vår nettstedsadresse er: https://norwegiantraveller.no

1. Behandlingsansvarlig

Lars Idar Waage er på vegne av Norwegian Traveller behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer kun opplysninger om navn, adresse, telefonnumer og e-postadresse dersom man bruker kontaktskjemaet på våre sider. Vi lagrer historikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse til oss.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Noen av våre samarbeidspartnere benytter informasjonskaplser for å sikre at rettmessig informasjon om besøk, kjøp eller annet, registreres.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kontaktskjema, lagres hos oss inntil saken er løst og kommunikasjonen avsluttet.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Lars Idar Waage, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post (at) norwegiantraveller.no

Lars Idar Waage
Veumveien 46B 4016 Stavanger